14. únor 1945 Praha - Vinohrady

- říjen - October 2008 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 63 cm )  550,- EUR

zpět - back