Vlasy 2 - Hair 2

        - září - September - 2001 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas (  70 x 40 cm )  sold       

zpět - back