Vlasy 3 -  Hair  3

- únor - February 2002 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 70 x 40 cm )  sold

zpět - back