Vlasy -  Hair

- září - September 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 100  x  80 cm )  sold

zpět - back