Výboj mezi nebem a peklem - An explosion between heaven and hell

- červen - June 1996 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 40 cm ) 

zpět - back