Výbuch meteoritu - Explosion Of Meteorite 5

- říjen - October 1994 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 120 cm )

zpět - back