Výbuch meteoritu 4 - Explosion Of Meteorite 4

- květen - May 2009 -  olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 100 cm )  sold

zpět - back