Výbuch meteoritu 5 - Explosion Of Meteorite 5

- září - September  2010 -  olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 80 cm )  600,- EUR

zpět - back