Výbuch meteoritu 6 - Explosion Of Meteorite 6

- květen - May 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 84 x 90 cm )  1080,- EUR

zpět - back