Vzkaz od bohů budoucnosti / A message from the gods of the future

- březen - March 2014 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 40 x 40 cm )  250,- EUR

zpět - back