Za soumraku v lese - Dusk in the woods

- červen - June  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 50 x 40 cm )  450,-  EUR

zpět - back