Zakázaný prostor - Prohibited space

- prosinec - December 2010 -  olej na plátně - oil on canvas ( 70 x 70 cm )  720,- EUR

zpět - back