Zakázaný prostor 2 - Prohibited space 2

- leden - January  2011 -  olej na plátně - Oil on canvas ( 70 x 70 cm )  720,- EUR

zpět - back