Zakázaný prostor 3 - Prohibited space 3

- leden  - January 2011 -  olej na plátně - oil on canvas ( 70 x 70 cm ) 720,- EUR

zpět - back