Zátiší - Still life

- březen - March 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 42 x 62 cm )  500,- EUR

zpět - back