Závaží - The weights

- únor - February  2021 - olej na plátně - olej on canvas  ( 45 x 90cm )  550 EUR

zpět - back