Zdroj Energie 03 - Power Source 03

- leden - January  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 60 x 55 cm )  350,-  EUR   info o obraze

zpět - back