Zdroj Energie 2 - Power Source 2

- září - September  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 120 x 70 cm )  780,-  EUR   info o obrazu

zpět - back