Zdroj Energie - Power Source

- září - September  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 80 x 70 cm )  962,-  EUR  info o obrazu

zpět - back