Zelený klid a ticho - Green peace and quiet

- červen - June  2019 - olej  na plátně - oil on canvas  ( 45 x 45 cm )  350,-  EUR

zpět - back