Židovská víra - Jewish faith

- listopad - November 2005 - olej na desce - oil on desk  ( 70 x 70 cm ) sold

zpět - back