Zima - Winter

- září - September 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 55 x 70 cm )  sold

zpět - back