Zkáza  elektroniky 02 - Destruction of electronics 02

- listopad - November 1992 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 50 x 70 cm ) sold

zpět - back