Zkáza elektroniky - ( oprava ) - Destruction of electronics ( rconstruction )

- červen - June 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 50 x 70 cm )  sold

zpět - back