Zkáza elektroniky po 10 letech - Destruction of electronics after 10 years

- leden - January 1999 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk (  50 x 70 cm )  800,- EUR

zpět - back