Zkáza elektroniky - Destruction of electronics

- květen - May 1991 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 50 x 70 cm ) sold

zpět - back