Zkažený zub - Bad tooth

- říjen - October 1996 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 80 cm ) sold

zpět - back