Zrak - Vision

- říjen - October 1996 - olej na plátně - oil on canvas ( 70 x 55 cm ) 

zpět - back