Mé názory, mé myšlenky, které se nemusí líbit každému.

A proto , kteří v tom uvidí osobní útok na jejich osobu .

Budou i nadále mými přáteli

Neb nevím kdo a komu se to líbí či ne.

A nechci to vědět.

.

Ne každá galerie je dobrá galerie ,

ne každý výtvarník je dobrý výtvarník

a ne každý divák je dobrým divákem.

Proto není jednoduché se dostat do galerie

Tudíž není jednoduché prodat i dílo.

 

 

Vše co se zdá býti jednoduché

 je ve skutečností složité.

 

 

 

 

 Někdo je  mistr jen proto, že má jméno

 a lidé ho milují

Jiný  jen proto, že něco umí,

 ale málo kdo tomu rozumí

a další že nic neumí, 

ale má dobré PR

a proto ho lidé kupují

 

 

 

 

Když se chce, tak všechno jde.

 Ale pokud to nejde

tak se i nechce.

 

 

Obchod je válka...

A zbraní je lež.

 

 

Můžeme mít mnoho aut, mnoho peněz,

dokonce vlastnit celý svět.

 Ale pokaždé zjistíme, že to nejdražší pro nás .

A o co neradi přicházíme je to.

Co má duši a lásku, kterou nám dává.

 

 

Peníze, a víno jsou dokonalé nástroje k tomu,

 jak zjistit charakter lidí.

 

 

Talent je jako ovoce.

Má svůj čas než dozraje.

 

 

Dar od Boha ?

Ne...

Zkouška od Boha.

 

 

Člověk se stane filozofem tehdy,

když dostane ty nejtěžší lekce od života.

 

 

Titul je jen kus popsaného papíru.

 Zkušenost je kus odvedené práce.

 

 

Kolikrát je lepší mít tisíce zkušeností,

 než mít tisíce titulů.

 

 

Bohatství se ukrývá v šikovných rukách,

 a v chytré hlavě.

 

 

Přesvědčit lidi, kteří si zakládají své názory na akademické vzdělanosti.

Je mnohem větší boj než hašení lesního požáru.

 

Vzdělanost neznamená mít titul.

 

Někteří lidé s titulem lehko uvěří své dokonalosti a přesvědčení.

A proto se cítí jak bohové.

Byť si to neuvědomují.

A proto jsou schopni urážet ty druhé, kteří nedosáhli akademického vzdělání.

 

 

Vysokoškolská arogance si uplatňuje právo soudit druhé po svém.

Ten kdo se po přečtení i hned čilí.

Jest pravdou, že za pravdu se člověk zlobí.

 

 

Pochopení vlastní chyby se dá přirovnat  k raketovému motoru,

který nás vynese až navrchol úspěchu.

 

 

 

To co se nám jeví, že něco nebo někdo je

divný, zvláštní, záhadný,

 lidově řečeno ,, exot ,, .

Je právě tím, že jsme to my sami ti zvláštní.

Neb tomu nerozumíme.

 

 

 

Za každou maskou se skrývá strach z nedorozumění.

 

 

 V partnerské krizi se pozná jak silná je láska mezi sebou.....

a neb

pokud něco náhle ztrácíme zjistíme, že to milujeme.

 

 

 

Chvála od druhého je jako cukr

 neb  krásně po něm tloustne Ego.

 

 

 Kritika je nožem, který zraní,

ale pomůže oddělit špatné od dobrého.

 

 

Moudrý vyslechne a poradí
Hloupí oznámí a podrazí.

 

 

Nesmáším BLM

Nesnáším GDPR

Protože, jsou to produkty bytostí, které nic neví .

Neví co je to život.

Neví co je to tvorba.

Jen jsou to vzdělaní lidé s titulem

který nic neznamená.

Dokáží jen omezovat svobodu druhých.

 

 

 

Zlo které postihlo nás Všechny

Dr. Edward Beneš,

Klement Gottwald,

ing.Miloš Zeman,

ing.Andej Babiš

 

 

 

Rytíři spravedlnosti

Bratři Mašíni

 

Přesvědčit lidi, kteří si zakládají své názory na akademické vzdělanosti.

Je mnohem větší boj než hašení lesního požáru.

 

Vzdělanost neznamená mít titul.

 

Někteří lidé s titulem lehko uvěří své dokonalosti a přesvědčení.

A proto se cítí jak bohové.

Byť si to neuvědomují.

A proto jsou schopni urážet ty druhé, kteří nedosáhli akademického vzdělání.

 

Vysokoškolská arogance si uplatňuje právo soudit druhé po svém.

Ten kdo se po přečtení i hned čilí.

Jest pravdou, že za pravdu se člověk zlobí.

 

 

Where there is a will there is a way

But when the road is bumpy

and full of obstacles, The will fades away
Trade is war...

Lie is the weapon in this fight.
 

 We can have a lot of cars, a lot of money, even owning the whole world.


But every time we find out that, the most precious for us is love and soul .

 
Money, and wine are the perfect tools to figure out the character of the people .

 

 

The Talent is like a fruit.

It needs time to ripen.


 

A gift from God?

No...

A test from God.


 

 

A man becomes a philosopher, when he gets hardest lessons of life.


 

The Degree is just a piece of paper full of letters

The Experience is a piece of work done.


 

In many cases it is better to have tons of experience, then tons of degrees. 

Wealth is hidden in skillful hands and smart heads.


 

 

The understanding of our own mistakes is like a rocket engine that launch us to the peak of success


 

 

The fact that someone or something appears to us as weird, strange or mysterious,

Is exactly because we - ourselves are those
who are strange,
Because we are not able to understand it.


 

 

 

 

Fear of misunderstanding is hiding behind every mask. 

 

In the relationship crisis the couple’s love is put under a test of strength…

in the moment we start to lose something , we find its true value.Praise from the other person is like sugar, when consumed the Ego gets bigger and fatter.


 

 

Criticism is a knife that hurts, but it helps to separate the bad from the good.The wise will listen and advise.

 The foolish will notify and deceive