Brána do jiné dimenze - Gate To Another Dimension

- leden - Januar  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 80 cm )  920,- EUR

zpět - back  /  další - next       abstrakce   shop