Bůh ohně - Vulcan

-  2010 -  kombinovaná technika - combined art ( 44 x 91 cm )  600,- EUR

zpět - back  /  další - next    abstrakce    shop