Duše dřeva - Spirit of Wood

- srpen - August 1998 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 50 cm ) 

zpět - back  /  další - next    abstrakce