Japonské slunce - Japanese Sun

- červen - June 2009 -  olej na plátně - oil on canvas ( 90 x 80 cm ) 

 zpět - back  další - next    abstrakce