Spirála života - Spiral of live

- listopad - November 1997 - akryl na plátně - acrylic on canvas ( 90 x 70 cm ) 

zpět - back  /  další - next    abstrakce