Kybork

- červen - June 1995 - kombinovaná technika - combined art

zpět - back  /  další - next    abstrakce