Obrazce v prostoru 3 - Pattern in space 3

- červen - June 2009 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 80 x 70 cm )  720,- EUR

 zpět - back  /  další - next    abstrakce    shop