Portal 02

- únor - February  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 40 cm )  250,-  EUR

zpět - back  /  další - next      abstrakce