Před pěti miliardami let - Five billion years ago

- březen - March  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 60 x 63 cm )  720,- EUR

zpět - back  /  další - next        abstrakce   shop