Před pěti miliardami let - Five billion years ago

- březen - March  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 145 x 85 cm )  550,- EUR

zpět - back  /        abstrakce   shop