Pulsujicí srdce - Pulsing heart

- květen - May 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 70 cm )

zpět - back  /  další - next    abstrakce