Španělský temperament - Spanish temper

- listopad - November 2014 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 60 cm ) 

zpět - back   další - next    abstrakce  shop