Tráva - Grass

- říjen - October 2015 - olej na plátně - oil on canvas ( 75x 35 cm )  600,- EUR

zpět - back   /  další - next    abstrakce  shop