Tři veselé míčky - Three balls happy

- červen - June 2009 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 130 x 110 cm ) 

 zpět - back  /  další - next    abstrakce