Variace na kompozici 07 - Variations on composition 07

- červen - June  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 70 cm ) 320,-  EUR

zpět - back  /  další - next      abstrakce