Vlasy 4 -  Hair  4

- únor - February 2002 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 70 x 40 cm ) 

zpět - back  další - next    abstrakce