Zkáza  elektroniky 02 - Destruction of electronics

- llistopad - November 1992 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 50 x 70 cm )

zpět - back  /  další - next    abstrakce