Zkáza elektroniky - Destruction of electronics

- květen - May 1991 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 50 x 70 cm )

zpět - back  /  další - next    abstrakce