Bratr a sestra - Brother and sister

- listopad - November 1987 - křída na papíře - chalk on paper  - ( A5 ) 

zpět - back / další - next  surrealismus