Klid v poušti 3 - Calm in Desert 3

- březen - March  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 80 cm )  650,- EUR

zpět - back / další - next    surrealismus  shop