Lada

- březen - March  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 80 cm ) 

zpět - back /     surrealismus  shop