Negace domova 3 - Negation  of  home 3

květen - May- 1994 - kresba-tužkou - pen drawing - ( A4 ) 

zpět - back / další - next  surrealismus